Асқан тұлға

«Асқан тұлға» курсы сіздерді қадаммен өзгертетін ғылыми ерекшеленген курс болып табылады. Бұл курста әр сабақты көріп отырып конспект жазып отыру маңызды! Жазған конспектіңізді кураторға көрсетіп отырыңыз! Жазу арқылы мидағы нейрондар жаңарады!